WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

 tel. 324 112 112
 email: kontakt@volvia.pl

 

plende

Jeśli uszkodzono Państwu samochód, a sprawca ubezpieczony jest w zakresie OC i orzeczono jego winę, macie prawo skorzystać z opcji, jaką jest samochód zastępczy. Trafiliście Państwo na właściwa stronę!

W Polsce jeszcze ciągle występuje w społeczeństwie niska świadomość ubezpieczeniowa. Objawia się ona z jednej strony brakiem powszechnego ubezpieczania swojego mienia na zasadzie "jakoś to będzie". Z drugiej strony, występuje ograniczona wiedza w zakresie praw jakie przysługują poszkodowanym z tytułu poniesionych szkód. O ile to pierwsze nie jest w interesie firm ubezpieczeniowych, o tyle drugie jest powszechnie przez nie wykorzystywane w kontaktach z klientami. Jednym z takich przykładów może być prawo do pokrycia strat związanych z kolizją drogową. Pokrycie kosztów naprawy auta osoby poszkodowanej przez ubezpieczyciela sprawcy kolizji (z OC), to podstawa i na szczęście nie jest ona często kwestionowana. Gorzej jednak wygląda sprawa z pokryciem strat spowodowanych brakiem auta w czasie naprawy, strat związanych z niezałatwionymi sprawami, straty czasu i pieniędzy poświęconych na likwidację szkody (telefony i dojazdy), utratą zdrowia, utratą wartości auta po naprawie itp. Poszkodowani często nie występują o zadośćuczynienie za powyższe problemy, nie wiedzą, że przysługuje im samochód zastępczy. Tymczasem, według Kodeksu Cywilnego (art. 361), firma ubezpieczeniowa sprawcy, zobowiązana jest zaspokoić roszczenia poszkodowanego w takim zakresie, aby nie musiał odczuwać straty spowodowanej zaistnieniem szkody. Dlatego, np. pokrycie wynajmu samochodu zastępczego, do którego doszło, bo poszkodowany nie mógł używać własnego samochodu i mógł utracić korzyści finansowe lub moralne, nie jest żadnym przywilejem, ale obowiązkiem firmy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji. Do strat finansowych lub moralnych możemy zaliczyć brak możliwości lub utrudnienie możliwości dojazdu na leczenie, prowadzenia własnej firmy, pracy najemnej w innej firmie (w tym bycia dyspozycyjnym w przypadku pracy "na telefon"), załatwienia innych spraw służbowych, prywatnych i rodzinnych. Należy jednak uczciwie przyznać, że prawo do wynajęcia auta nie jest bezwarunkowe. Należy wynająć samochód zastępczy podobnej klasy jaki uszkodzono i najlepiej w średniej cenie jakie obowiązują na rynku. Trzeba będzie również udokumentować ubezpieczycielowi, że brak samochodu faktycznie spowoduje określone straty. W tym celu należy najlepiej jeszcze przed wynajmem złożyć do firmy ubezpieczeniowej sprawcy pismo o przykładowej treści: "Informuję, że w wyniku uszkodzenia przez Państwa Klienta mojego samochodu ..., jestem zmuszony(a) wynająć pojazd zastępczy na czas naprawy. Moje auto służyło mi do celów zarobkowych lub pracy w firmie ... lub dojazdu do ... lub leczenia schorzenia ... itp. (wybrać i opisać szczegóły)". W piśmie należy podać numer szkody i starać się czytelnie uzasadnić dlaczego brak auta może spowodować straty finansowe lub moralne. Radzimy uzyskać kopię złożonego pisma z datownikiem ubezpieczyciela, a przy likwidacji korespondencyjnej zachować potwierdzenie nadania listu. Radzimy również dokumentować pisemnie (dla swojej wiedzy) treść rozmów telefonicznych, daty poszczególnych etapów likwidacji szkody (dokonania oględzin, przekazania dokumentacji itd.), gdyż może okazać się to pomocne przy odwołaniu (gdy ubezpieczycie będzie próbował oddalić roszczenie lub obniżyć odszkodowanie).

Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj zastraszają poszkodowanych próbując określić często na niskim poziomie maksymalna stawkę najmu jaką niby mogą zaakceptować lub ograniczając długość wynajmu do tzw. technologicznego czasu naprawy. Te działania nie są zgodne z prawem, ale odnoszą skutek. Po czymś takim, poszkodowani bardzo często rezygnują z wynajmu samochodu zastępczego, mimo że dla wielu jest ono wręcz niezbędne. Radzimy nie przejmować się technologicznym czasem naprawy gdyż nie uwzględnia on opóźnień związanych z oględzinami, ściąganiem części zamiennych i przesyłaniem dokumentacji. Jest oczywiste, że nie można Państwa karać za coś na co nie mieliście wpływu. Strata spowodowana brakiem auta występuje od chwili jego unieruchomienia do dnia wypłaty odszkodowania (szkoda całkowita) lub do zakończenia naprawy (szkoda częściowa) - to jest najważniejszy wykładnik czasu w jakimi przysługuje Państwu samochód zastępczy. Jeżeli serwis nie opóźniał naprawy a stawki najmu nie były wygórowane oraz strata związana z brakiem auta jest łatwa do wykazania, sprawa jest oczywista i prawo stoi po Państwa stronie.

Warunkiem, jaki należy spełnić, aby otrzymać zwrot kosztów, jest wynajem samochodu zastępczego tej samej lub niższej klasy. Wymagane jest również udokumentowanie, że auto jest niezbędne do pracy albo, że jego brak przyczyni się do strat finansowych lub wywoła problemy zdrowotne.

Zgodnie z obowiązującym prawem Ubezpieczyciel nie może polecić ani nakazać Państwu korzystanie z usług konkretnej wypożyczalni samochodów, nie ma prawa wyznaczania limitów (np. kilometrów, które możemy przejechać wynajętym autem).

W przypadku wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą firmą tel. 784 102 202.

Volvia.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem